Vinice byly vysazeny převážně v letech 2003 a 2004. Při výsadbě bylo přihlédnuto k historickým zkušenostem a byly vysazeny převážně odrůdy, které byly na žernosecku pěstovány. Z důvodu omezené výsadbové plochy nebyly vysazeny odrůdy jako Ryzlink rýnský, nebo Tramín. Zaměřili jsme se na odrůdy burgundské. Spon výsadby je 2,2 m x 0,9 m, což představuje 5000 sazenic na hektar. Keře jsou tvarovány na rýnsko-hesenské vedení - jeden kmínek a jeden tažeň. Řádky vinice jsou střídavě mulčovány a kultivovány. Snahou je dosáhnout co nejlepší zralosti hroznů, které budou v sobě nést terroir žernosecka. Vinice jsou vysazeny v terroir:
vinařská oblast Čechy, podoblast Litoměřická, obec Malé Žernoseky, viniční trať Na Dobraji.

Roučí > Burgundské > Rulandské = Pinot

Odrůdy rodiny Pinot - přímý potomek odrůdy Tramín. Název Pinot je odvozen od slova Pin - borovice, po kterých se v burgundsku, ve volné přírodě réva pnula. I malé hrozny připomínají šišky borovic. Odrůdu dal do Čech přivézt císař Karel IV z Burgundska. Vína původně nesla jméno Roučí, zkratka pro termín Rouno berámčí, který definoval charakter vín. Poté převládl název burgundské, podle původu odrůdy. V roce 1993 byl název odrůdy opět nesmyslně měněn podle německého obchodníka, který v německu rozšiřoval Pinot gris - Rulandské šedé.

Rulandské bílé/Pinot blanc

Odrůda pochází z Burgundska, vznikla jako pupenová mutace z odrůdy Pinot gris. Klade vysoké nároky na půdu i polohu. Vína patří mezi klasická bílá vína.
V našich podmínkách je velmi citlivé na kvalitu ročníku. V horších ročnících se vyzrálost pohybuje v kategorii Kabinetní víno, v lepších pak dosahuje rozhraní mezi Pozdním sběrem a Výběrem z hroznů.

Rulandské šedé/Pinot gris

Odrůda pochází z Burgundska, vznikla jako pupenová mutace z odrůdy Pinot noir. Hrozny obsahují ještě malé množství barviva (šedočervené; šedomodré). Vyžaduje dobré polohy a citlivé zpracování hroznů, aby se barvivo nepřeneslo do moštu. Od vín se očekává plnost, hebkost. Při vyšší vyzrálosti hroznů se objevuje ve vínech vyšší obsah alkoholu a zbytkového cukru, který napomáhá vyrovnávat převahu alkoholu nad kyselinami.
V našich podmínkách je snahou dosáhnout stabilní vyzrálostí hroznů, různých kvalitativních stupňů. (od Kabinetního vína, přes Pozdní sběr k Výběru z hroznů). Zatím se ne vždy daří držet plný rozsah těchto stupňů.

Rulandské modré/Pinot noir

Odrůda pochází z Burgundska, vznikla samovolným křížením odrůd Tramín a Pinot meunier (Mlynářka). Vyžaduje nejlepší polohy. V rámci modrých odrůd obsahují hrozny nejméně barviva. Proto se hodí i na výrobu vín růžových a klaretů.
V našich podmínkách se snažíme využít všech zpracovatelských možností odrůdy, a to jak na červená vína zrající na dřevu, růžová vína i na klarety, různých kvalitativních stupňů.

Müller Thurgau/Rivaner

Domnělý novošlechtěnec odrůd Riesling x Silvaner -> Ri vaner. Genová analýza ukazuje na křížení Riesling x Madlenka královská. Křížení provedl roku 1882 prof. Hermann Muller, původem ze švýcarského kantonu Thurgau. Méně náročná odůda vhodná do severních oblastí pěstování révy. Odrůda vhodná pro mladá, svěží, příjemně pitelná vína.

Svatovavřinecké/Saint Laurent

Genetické analýzy ukazují na příbuznost s burgundskými odrůdami. Pochází z Francie. Název je odvozen od termínu začátku zbarvování hroznů - svátek Sv.Vavřince (10. srpna).

Dodavatelé vinohradnické technologie